FAALİYET ALANLARIMIZ

Ø Hâlihazır Harita Üretimi.

Ø İmar Planı Uygulamaları.

Ø Kadastro Yenileme İşleri.

Ø Kent Bilgi Sistemleri.

Ø Coğrafi Bilgi Sistemleri.

Ø Deformasyon Ölçmeleri.

Ø Altyapı Ve Boru Hattı Projeleri.

Ø Yol Projeleri.

Ø Danışmalık Hizmetleri.

Ø Gayrimenkul Danışmanlığı.

Ø Fotografik Harita Üretimi.

Ø Kamulaştırma Planları Hazırlanması.

Ø Arazi Toplulaştırması 

Ø Batimetrik Harita Üretimi.

 

 

Referanslarımız